Shotgun Whalers @Pavarotti Bar, Drammen

Shotgun Whalers første spilling i 2020 blir på Pavarotti i Drammen lørdag den 8. februar.

Fra kl. 16:00 til 19:00 har vi gleden av å sette fart på Pavarotti. 


"Be there".